Hoạt động cơ sở

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018

Hội CCB phường 12 Tân Bình: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018  Ngày 22/6, tại hội trường của công ty Cá Sấu Hoa Cà, Quận 12, Hội CCB Phường 12 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu 6 tháng đầu […]

Nguyễn Thành Liêng 06-08-2018 Cách đây 1 tuần trước

Phong trào 3 chi

kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2022)

– Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của […]

admin 29-09-2016 Cách đây 2 năm trước