Hoạt động cơ sở

TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI RÁC, PCCC…

Hội CCB phường 2: TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI RÁC, PCCC…  Đầu tháng 6 năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường 2 đã phối hợp với UBND, Công an phường, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và phân loại rác thải tại nguồn, Nghị định 46/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 và Luật […]

Nguyễn Thành Liêng 15-06-2019 Cách đây 3 ngày trước

Phong trào 3 chi

Sorry, no posts matched your criteria.