Hoạt động cơ sở

Họp mặt giao lưu với thanh niên nhập ngũ năm 2018

Hội Cựu chiến binh Phường 1, họp mặt giao lưu với thanh niên nhập ngũ năm 2018 Chiều ngày 05 tháng 3 năm 2018 tại hội trường UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt giao lưu với thanh niên trúng […]

Nguyễn Thành Liêng 13-03-2018 Cách đây 2 tuần trước

Phong trào 3 chi

kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2022)

– Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của […]

admin 29-09-2016 Cách đây 1 năm trước