Tuần lễ không rác

16-11-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ KHÔNG RÁC; RA QUÂN THỰC HIỆN TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN HẺM “VĂN MINH – MỸ QUAN ĐÔ THỊ”; KHÔNG CÓ TỘI PHẠM; ĐẢM BẢO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ RA MẮT CÁC TỔ TỰ QUẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 8 Từ ngày 11/10 đến ngày […]

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN ỦY TÂN BÌNH * Số 22-CTrHĐ/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về Chương trình giảm […]

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              […]

Kiểm tra, chấn chỉnh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                 […]

Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

29-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                   […]

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

29-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN BÍ THƯ ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————- Số: 08-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011   CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI Trong thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm đã được […]

THÔNG BÁO

18-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  QUẬN ỦY TÂN BÌNH BAN TUYÊN GIÁO Số 68-TB/BTGQU         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Tân Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc mở chuyên mục “An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường” trên các trang thông tin điện tử thuộc quận và bản tin nội bộ […]