Tuần lễ không rác

16-11-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ KHÔNG RÁC; RA QUÂN THỰC HIỆN TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN HẺM “VĂN MINH – MỸ QUAN ĐÔ THỊ”; KHÔNG CÓ TỘI PHẠM; ĐẢM BẢO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ RA MẮT CÁC TỔ TỰ QUẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 8 Từ ngày 11/10 đến ngày […]

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN ỦY TÂN BÌNH * Số 22-CTrHĐ/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2016 best drugstore powder. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về […]

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              […]

Kiểm tra, chấn chỉnh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

31-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                 […]

Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

29-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                   […]

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

29-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

THÔNG BÁO

18-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận