“SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG TÍNH THỜI SỰ

11-04-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tháng 10-1947, trong căn lán nhỏ giữa núi rừng ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên năm 1948. Từ đó đến nay, đã 70 năm nhưng Sửa đổi lối làm việc vẫn là văn kiện quan trọng, còn […]

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG BỔ NHIỆM CÁN BỘ:

09-04-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG BỔ NHIỆM CÁN BỘ: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, NÊU CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ: cơ bản bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong tất cả các khâu, xây dựng được đội ngũ cán bộ tương […]

PHÒNG, CHỐNG THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

07-03-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tóm tắt: Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng […]

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG BỔ NHIỆM CÁN BỘ

06-03-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG BỔ NHIỆM CÁN BỘ: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, NÊU CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ: cơ bản bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong tất cả các khâu, xây dựng được đội ngũ cán bộ tương […]

Khắc phục tình trạng “BÁO CÁO KHÔNG TRUNG THỰC”

04-02-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

LÀM THẾ NÀO KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG “BÁO CÁO KHÔNG TRUNG THỰC” HIỆN NAY? “Báo cáo không trung thực” là biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã […]