QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

21-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghị quyết Trung ương tám khóa XII của Đảng QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ỦY VIÊN BAN BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  PGS, TS VŨ THANH SƠN Vụ […]

NÊU GƯƠNG – MỘT TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

21-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghị quyết Trung ương tám khóa XII của Đảng TS NGUYỄN ĐÌNH PHONG Học viện Chính trị Khu vực II  Tóm tắt: Nêu gương chính là thực hành lãnh đạo, để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo lan tỏa, dẫn dắt, […]

Không để các thế lực thù địch tạo khoảng trống về tư tưởng, văn hóa

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại […]

Phơi bày bản chất cái gọi là Thư ngỏ xuyên tạc Hiến pháp 1946

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Cuối tháng 11-2018, các thế lực thù địch, phản động tán phát “Thư ngỏ” của Nguyễn Khắc Mai gửi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức thư xuyên tạc, bịa đặt, nói rằng: “Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam tôn trọng đa nguyên, mời gọi các chính […]

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 30 điều. Dự thảo Nghị định này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an cùng với dự thảo Quyết […]

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRONG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

01-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Xây dựng thành phố thông minh đang trở thành một trào lưu trên thế giới và Việt Nam đang bước đầu tiếp cận. Trong quá trình học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, Việt Nam có nhiều cơ hội để thay đổi nhưng cần chú ý những khác biệt về nền tảng […]

Lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

01-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRONG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

09-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Xây dựng thành phố thông minh đang trở thành một trào lưu trên thế giới và Việt Nam đang bước đầu tiếp cận. Trong quá trình học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, Việt Nam có nhiều cơ hội để thay đổi nhưng cần chú ý những khác biệt về nền tảng […]

Những kẻ phản bội Nhân dân đi tị nạn sẽ làm được gì?

03-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Vào ngày 18/10/2018 tên tội phạm phản bội Tổ quốc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chính thức hoàn thành giấc mơ Mỹ với công thức ‘3 cộng’. Điều đáng nói khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa đặt chân xuống sân bay George Bush (Mỹ) đã có một Việt kiều cướp míc của phóng viên và đặt […]

VỤ TRẦN THỊ NGA: ÂN XÁ QUỐC TẾ LẠI NÓI LÁO !

03-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận