Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

02-10-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cheap viagra pills free shipping 353. thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017)        Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và […]

CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ NHỮNG CẢNH BÁO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Từ năm 2016, trên thế giới, chủ nghĩa dân túy trỗi dậy, có xu hướng mở rộng nhưng cũng gây những tác hại không nhỏ. Giới phân tích chính trị lo rằng làn sóng dân túy có thể gây bất ổn nền chính trị ở nhiều nơi trên thế giới; bởi để thực hiện […]

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN YỀ LUẬT AN NINH MẠNG

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng Với sự phát triến như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thế thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triến kinh tế tri thức. […]

Công an Tân Bình

25-07-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” sildenafil doc generici acquisto.   Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các […]

PHÁT HUY MẠNH MẼ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG VỀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Trần Trọng Tân Trong Điều lệ Đảng hiện hành, ở chương V, về tổ chức cơ sở đảng, Điều 21, điểm 1 có quy định: tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là […]

Thông tin Hội Cựu chiến binh Quận Tân Bình ( NK 2012 – 2017 )

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Đại hội nhiệm kỳ V diễn ra trong 2 ngày ( 27 – 28 tháng 3 năm 2012 ).Đại hội đã bầu – BCH Hội CCB Quận nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí ( Cuối năm 2012 bổ sung thêm 02 UVBCH )

Từ khóa: ,