Công an Tân Bình

25-07-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”  Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán […]

PHÁT HUY MẠNH MẼ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trương Nguyên Tuệ Khái niệm “dân chủ” xuất hiện đầu tiên trong xã hội tư sản. Nhưng nền dân chủ trong xã hội đó chỉ dành riêng cho giai cấp tư sản chứ không phải cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cho những người nghèo khổ và lao động làm thuê. Thỉnh thoảng, […]

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG VỀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Trần Trọng Tân Trong Điều lệ Đảng hiện hành, ở chương V, về tổ chức cơ sở đảng, Điều 21, điểm 1 có quy định: tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là […]

Thông tin Hội Cựu chiến binh Quận Tân Bình ( NK 2012 – 2017 )

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Đại hội nhiệm kỳ V diễn ra trong 2 ngày ( 27 – 28 tháng 3 năm 2012 ).Đại hội đã bầu – BCH Hội CCB Quận nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí ( Cuối năm 2012 bổ sung thêm 02 UVBCH )

Từ khóa: ,