XÂY DỰNG LÝ LUẬN SẮC BÉN ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

06-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự […]

KHÔNG TIẾC NHỮNG AI PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG, KHÔNG CÒN THIẾT THA VỚI ĐẢNG

05-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng vào hồi quyết liệt thì gần như không có ngày nào, không có Đảng viên vi phạm từ cấp xã, huyện cho tới cấp tỉnh/thành phố, thậm chí cả cấp Trung ương bị xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng. Thực tế cho thấy, hầu […]

TỪ VỤ ÁN NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HONGKONG

05-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

TỪ VỤ ÁN NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HONGKONG: NGHĨ VỀ SỨC HÚT CỦA MỘT LÃNH TỤ, MỘT NHÀ VĂN HÓA Rất may, Hồ Tùng Mậu đã kịp tiếp xúc với luật sư Francis Henry Loseby (1883 – 1967) , trạng sư danh nổi tiếng nhất Hongkong lúc đó – để nhờ ông này cãi trắng án […]

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

02-10-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cheap viagra pills free shipping 353. thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017)        Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và […]

CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ NHỮNG CẢNH BÁO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN YỀ LUẬT AN NINH MẠNG

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng Với sự phát triến như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thế thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triến kinh tế tri thức. […]

Công an Tân Bình

25-07-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” sildenafil doc generici acquisto.   Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các […]

PHÁT HUY MẠNH MẼ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG – CHÍNH TRỊ

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG VỀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Trần Trọng Tân Trong Điều lệ Đảng hiện hành, ở chương V, về tổ chức cơ sở đảng, Điều 21, điểm 1 có quy định: tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là […]