LỜI DẶN ĐẦU TIÊN CỦA BÁC

25-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ: LỜI DẶN ĐẦU TIÊN CỦA BÁC Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng. Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết […]

BẢN DI CHÚC CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU

23-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): BẢN DI CHÚC CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU  Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản […]

Học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019

12-03-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức […]

NHỮNG CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ

11-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NHỮNG CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” Vũ Văn Hậu Tóm tắt: tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong tháng 10 – 1947, tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z. […]

NHỮNG NGƯỜI CÁCH MẠNG PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG LÀM NỀN TẢNG

11-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Phạm Tăng Tuấn**- Nguyễn Nam Thắng*** Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đạo đức, đạo đức cách mạng. Sự quan tâm đó nhất quán, xuyên suốt từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến tận cuối đời. Hồ Chí […]

ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

24-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Khi bàn về vai trò của đạo làm người, các tôn giáo, các trường phái triết học đều dựa trên cái thiện, trong sáng, lành mạnh, chân chính để mưu cầu hạnh phúc, an bình cho con người; và đều khuyên con người phải thực hiện đạo làm người để trở thành những công dân […]

ĐÔI VỢ CHỒNG 22 NĂM GIÀNH GIẬT TỪNG HỌC TRÒ VỚI CUỘC ĐỜI

19-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

22 năm, đôi vợ chồng nhà giáo ở phường 15, quận Tân Bình âm thầm giành giật từng học trò với cuộc đời. Thầy cô quan niệm: “Cánh cửa nhà trường mở ra, cánh cửa nhà tù sẽ khép lại”. Những nỗ lực của thầy cô đã có kết quả khi nhiều lớp học trò […]

Vấn đề kỷ luật của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh

19-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Là đội tiên phong chiến đấu, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng phải là một tổ chức trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên”[1]. Người cho […]

60 năm tác phẩm “Ðạo đức cách mạng” của Bác Hồ

19-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

THẦY VŨ THANH TÙNG

22-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Ngày 15- 05-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vpxl overnight canadian pharmacy. với mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ […]