Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thi đua ái quốc

08-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) do Ban […]

Ban tuyên giáo Quận ủy Tân bình nhiều sáng tạo

09-09-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Khắc phục khó khăn vượt lên thương tật

18-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (4/1975), cả nước đang tập trung hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại và xây dựng đất nước, nhưng tại biên giới Tây Nam, bọn Pôn Pốt- Iêng-sa-ri mang quân tàn sát đồng bào ta tại các tỉnh biên giới Việt Nam- […]

Người lính già vác tù và hàng tổng

11-08-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Bác Nhã là tiếng gọi thân thuộc của bàn con tổ dân phố 95, khu phố 5, phường 12, quận Tân Bình. Hơn 13 năm qua, kể từ lúc về hưu, Bác Nhã vẫn bình dị như thế, nụ cười phúc hậu luôn nở trên môi mỗi lần cùng với Nhân dân tham gia vệ […]

MỄ TRÌ NGÀY ẤY

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Vụ chiêm xuân năm ấy (1958), trời nắng hạn kéo dài, ruộng đồng Mễ Trì nứt nẻ chân chim, công việc sản xuất nông nghiệp khó khăn. Chi bộ đảng Mễ Trì đã động viên lực lượng thanh niên và tổ chức nông dân đi đầu trong công tác chống hạn. Sau hàng tháng […]

HỌC TẬP PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO HỒ CHÍ MINH

15-06-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

generic lexapro 2012. Lê Văn Thái   Thực hành phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đem hết sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Người căn dặn: buy cheap tetracycline online. “Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho dân. Trước kia, sức dân, […]

BÁC DẠY PHẢI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CHỖ

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  acheter phenergan. where to order ampicillin. Ybi Alêo  Tôi lên đường ra thăm miền Bắc vào đúng mùa mưa lũ. Cái vui lớn nhất của tôi là thấy nhân dân miền Bắc xây dựng cuộc đời mới và sẽ được gặp Bác Hồ. Tôi đến Hà Nội vào Tháng Tám. Tôi nghỉ được một […]

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

                               PGS.TS Phạm Ngọc Anh Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Có đạo đức công dân và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Có đạo đức chung của […]

MÃI MÃI NHỚ LỜI BÁC DẠY: “KHÔNG LÀM QUAN CÁCH MẠNG

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Hà Văn Tính Hồi ấy, sau Cách mạng Tháng Tám, công nhân viên, viên chức hỏa xa Quảng Ngãi đang tích cực nghiên cứu, sửa chữa, sản xuất súng đạn để bảo vệ chính quyền. Tỉnh ủy thấy tôi là công nhân biết chuyên môn, lại vừa mới an trí ở Đắc Tô về […]

Mãi mãi nhớ lời Bác dạy

18-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận