BÁC DẠY PHẢI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CHỖ

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Ybi Alêo  Tôi lên đường ra thăm miền Bắc vào đúng mùa mưa lũ. Cái vui lớn nhất của tôi là thấy nhân dân miền Bắc xây dựng cuộc đời mới và sẽ được gặp Bác Hồ. Tôi đến Hà Nội vào Tháng Tám. Tôi nghỉ được một ngày thì tối hôm đó anh […]

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

                               PGS.TS Phạm Ngọc Anh Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Có đạo đức công dân và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Có đạo đức chung của […]

MÃI MÃI NHỚ LỜI BÁC DẠY: “KHÔNG LÀM QUAN CÁCH MẠNG

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Hà Văn Tính Hồi ấy, sau Cách mạng Tháng Tám, công nhân viên, viên chức hỏa xa Quảng Ngãi đang tích cực nghiên cứu, sửa chữa, sản xuất súng đạn để bảo vệ chính quyền. Tỉnh ủy thấy tôi là công nhân biết chuyên môn, lại vừa mới an trí ở Đắc Tô về […]

Mãi mãi nhớ lời Bác dạy

18-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MÃI MÃI NHỚ LỜI BÁC DẠY: “KHÔNG LÀM QUAN CÁCH MẠNG” Hà Văn Tính Hồi ấy, sau Cách mạng Tháng Tám, công nhân viên, viên chức hỏa xa Quảng Ngãi đang tích cực nghiên cứu, sửa chữa, sản xuất súng đạn để bảo vệ chính quyền. Tỉnh ủy thấy tôi là công nhân biết chuyên […]

Bác Hồ – Người là niềm tin

09-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  

Tân Bình Học tập và làm theo Bác

03-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“LÀM CÁN BỘ LÀ LÀM ĐẦY TỚ NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI LÀM QUAN”.                                                                                                                                       Vừ Mí Kẻ Năm 1956, tôi được cử về Hà Nội tham gia đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số đi thăm Trung Quốc bốn tháng. Hết thời gian tham quan, về nước, hôm sắp sửa trở lại Đồng Văn, tôi […]

Bác Hồ, Người là niềm tin

03-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Bác Hồ – Người là niềm tin

PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH.

24-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo Bác.

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trích nguồn từ trang tin điện tử Tạp chí tuyên giáo) Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình […]

Chỉ thị 05-CT/TW

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——————–        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 05-CT/TW                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW […]