Tân Bình Học tập và làm theo Bác

03-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“LÀM CÁN BỘ LÀ LÀM ĐẦY TỚ NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI LÀM QUAN”.                                                                                                                                       Vừ Mí Kẻ Năm 1956, tôi được cử về Hà Nội tham gia đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số đi thăm Trung Quốc bốn tháng. Hết thời gian tham quan, về nước, hôm sắp sửa trở lại Đồng Văn, tôi […]

PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH.

24-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương cho mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí […]

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo Bác.

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trích nguồn từ trang tin điện tử Tạp chí tuyên giáo) Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình […]

Chỉ thị 05-CT/TW

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——————–        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 05-CT/TW                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW […]

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (Nguồn Trang tin điện tử Hồ Chí Minh- bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)   Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách […]