MÃI MÃI NHỚ LỜI BÁC DẠY: “KHÔNG LÀM QUAN CÁCH MẠNG

20-05-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Hà Văn Tính Hồi ấy, sau Cách mạng Tháng Tám, công nhân viên, viên chức hỏa xa Quảng Ngãi đang tích cực nghiên cứu, sửa chữa, sản xuất súng đạn để bảo vệ chính quyền. Tỉnh ủy thấy tôi là công nhân biết chuyên môn, lại vừa mới an trí ở Đắc Tô về […]

Mãi mãi nhớ lời Bác dạy

18-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Bác Hồ – Người là niềm tin

09-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tân Bình Học tập và làm theo Bác

03-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“LÀM CÁN BỘ LÀ LÀM ĐẦY TỚ NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI LÀM QUAN”. buy viagra out of us.                                                                                                                                        Vừ Mí Kẻ Năm 1956, tôi được cử về Hà Nội tham gia đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số đi thăm Trung Quốc bốn tháng. Hết thời gian tham quan, về nước, hôm sắp […]

Bác Hồ, Người là niềm tin

03-04-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Bác Hồ – Người là niềm tin aciclovir crema. buy silagra in india.

PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH.

24-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo Bác.

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Chỉ thị 05-CT/TW

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——————–        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 05-CT/TW                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW […]

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (Nguồn Trang tin điện tử Hồ Chí Minh- bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)   Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách […]