Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

16-03-2017
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (Nguồn Trang tin điện tử Hồ Chí Minh- bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)   Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách […]