Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Thứ hai - 24/08/2020 22:14
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân quận,
- Đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra trong tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ:
- Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025;
- Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
Thực hiện Công văn số 3574-CV/BTGTU ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung sau:
1. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội quận
- Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào thi đua yêu nước, đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,... từ đó tích cực tham gia và hoàn thành tốt các phong trào do địa phương, cơ quan, đơn vị phát động.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thi đua nhằm hoàn thành các công trình, dự án của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với công trình thi đua cấp quận.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
- Sử dụng đề cương tuyên truyền “Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2020 - 2025)” theo Hướng dẫn 109-HD/BTGQU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy làm tài liệu phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trong đó chú ý tập trung:
+ Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.
+ Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua.
+ Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.
+ Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cơ quan, địa phương, đơn vị.
+ Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015 - 2020; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.
+ Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo
- Phòng Văn hóa và Thông tin quận: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực. Hướng dẫn trang thông tin điện tử quận và các đơn vị, bản tin 15 phường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đưa các tin, bài giới thiệu, nhân rộng những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, những bài học, sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay... qua các phong trào thi đua yêu nước của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh tình hình triển khai đợt hoạt động thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và khí thế thi đua lao động sản xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu các công trình hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận: Hướng dẫn các đơn vị và 15 phường tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm giới thiệu về những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Trân trọng.
 
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Quận ủy,
- Lãnh đạo ban,
- Lưu.
TRƯỞNG BAN
Đặng Tấn Tuyên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây