Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

03-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: 0 bình luận 98 lượt xem

HƯỚNG DẪN
Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 1079/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội Cựu Chiến binh Thành phố hướng dẫn các cấp Hội phối hợp thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2019 như sau:

1. Phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục :
– Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã hội các cấp của Thành phố, quận huyện tham gia công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho các tầng lớp trong xã hội, trong cán bộ, hội viên, gia đình hội cựu chiến binh và Nhân dân trong các khu dân cư. Chú trọng vào các đối tượng phụ nữ lao động nhập cư không có việc làm ổn định, nhóm lao động di cư tự do tìm việc làm và nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong địa bàn khu dân cư, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; đặc biệt là các chủ cơ sở, chủ nhà cho thuê. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm với việc lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh xã hội. Hậu quả xã hội của mại dâm làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của Dân tộc, phá vỡ hạnh phúc gia đình, mại dâm liên quan tới các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, trái với chủ trương xây dựng nền đạo đức mới của chế độ ta và hình ảnh của Đất nước trong con mắt của bạn bè quốc tế, nhất là trong quá trình đất nước mở của hội nhập, trong năm du lịch của các địa phương.
– Tham gia tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân địa bàn về các văn bản Pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tệ nạm mại dâm được quy định trong Bộ luật hình sự; Pháp lệnh , nghị định, quyết định và thông tư của Chính phủ về công tác phòng chống mại dâm, chương trình phòng chống mại dâm của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020, công ước Liên hợp quốc về “ngăn chặn mua bán người và nạn khai thác mại dâm”.
– Phối hợp với cơ quan tuyên truyền và các ngành chức năng liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, biểu ngữ, các hoạt động nhân ngày hạnh phúc gia đình, ngày phụ nữ Việt Nam, thông qua sinh hoạt khu phố, tổ, ấp, chi hội CCB thông tin về tình hình mại dâm ở Thành phố Hồ Chí Minh là một trọng điểm, tuyên truyền về lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố và trong khu dân cư, cung cấp thông tin cho người lao động tại địa phương, nhằm đảm bảo việc di cư lao động an toàn, phù hợp với khà năng, điều kiện của họ trong cuộc sống.

– Tham gia đấu tranh chống nhận thức sai (trong đó có cả cán bộ, đảng viên, hội viên CCB), cho rằng mại dâm là xu hướng thế giới trong quá trình hội nhập, cần phải hợp thức hóa như một số nước để quản lý đối tượng hành nghề và tăng thu nhập ngân sách? Phải coi ma túy mại dâm là trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và đây là cuộc đấu tranh lâu dài trong quá trình xây dựng đất nước, được Thủ tướng Chính phủ khẳng định và được công ước Liên hợp quốc khuyến cáo các quốc gia thành viên thực hiện. Đi đôi với tuyên truyền giáo dục công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cần có thái độ bao dung đối với những người hành nghề mại dâm trong khu dân cư, giúp đỡ họ hoàn lương hòa nhập cộng đồng, chống thái độ kỳ thị, xa lánh làm cho công tác phòng chống mại dâm khó khăn hơn.

2. Tham gia thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm, lồng ghép vào các chương trình kinh tế- xã hội tại địa bàn cơ sở do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức:
Tham gia công tác khảo sát, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng đánh giá đúng về nhóm người có nguy cơ cao. Phát hiện, tố giác các chủ chứa, chủ kinh doanh trong khu dân cư liên quan tới mại dâm cho cơ quan chức năng. Tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm và vận động CCB và gia đình tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, các chương trình “xóa đói giảm nghèo” “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, xây dựng khu phố văn hóa, ấp văn hóa, đăng ký gia đình CCB gương mẫu, gia đình CCB có phòng trọ an toàn…góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

3. Tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn dân cư.
– Phối hợp cơ quan công an, cơ quan chức năng nơi cư trú tham gia rà soát, thống kê đánh giá thực trạng, nguyên nhân phát sinh dẫn đến tệ nạn mại dâm trên địa bàn và tại các cơ sở kinh doanh, giúp cơ quan chức năng thiết lập hệ thống thông tin về quản lý mại dâm trên địa bàn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các tổ tự quản Hội CCB tham gia. Hỗ trợ việc tổ chức đấu tranh, triệt phá các vụ án tội phạm ma túy, chủ chứa, nhà hàng, giải cứu nạn nhân bị mua dâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát mại dâm từ cơ sở. Phối hợp các cơ quan chức năng quản lý địa bàn giáp ranh để xây dựng địa bàn an toàn.

– Tham gia tập huấn công tác phòng chống mại dâm, tệ nạn xã hội và các tổ kiểm tra liên ngành khi được các cơ quan chức năng phân công, góp phần nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các tổ liên ngành.
4. Tổ chức thực hiện :
– Các cấp hội CCB bằng nhiều hình thức, quán triệt hướng dẫn công tác phòng chống tệ nạn mại dâm 2019 đến các cấp hội và hội viên CCB, gắn liện hệ tình hình mại dâm
trên địa bàn và tham gia các hoạt động liên ngành do cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức.
– Vận động cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và Nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm, tố giác những hiện tượng phát sinh tệ nạn mại dâm ở địa bàn khu dân cư; góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Đề nghị các cấp Hội CCB Thành phố triển khai, bằng nhiều hình thức sáng tạo tuyên truyền, tích cực tham gia, phối hợp các lực lượng liên quan trên địa bàn phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC