CÓ THỂ “THOÁT TRUNG” TRONG KINH TẾ ĐƯỢC KHÔNG?

08-08-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“Thoát Trung” là từ đang được nhắc đến những năm qua, chỉ về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Vậy có “thoát Trung” trong kinh tế được không? Chúng tôi xin bắt đầu bằng hình ảnh đính kèm: Những người mặc trang phục và để kiểu tóc Mãn Thanh đang ngồi uống rượu […]

ĐẤU TRANH VỚI CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG.

08-08-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐẤU TRANH VỚI CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG: XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH ĐỘNG KHỦNG BỐ  Thời gian gần đây, các tổ chức phản động lưu vong như “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” “Triều đại Việt Nguyễn”… đã liên tiếp có các hoạt động khủng bố, phá hoại, vi phạm pháp luật Việt […]

MÙA XUÂN Ả RẬP “KHỞI ĐẦU” VÀ SỰ “TÀN LỤI”

08-08-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Tháng 12/2010, một người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi đã tự thiêu trước Tòa thị chính sau khi Chính quyền nơi đây không xem xét giải quyết khiếu nại của anh ta để phản đối việc bị một nữ Thanh tra Cảnh sát tát vào mặt khi Bouazizi phản đối việc thu giữ […]

CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ NHỮNG CẢNH BÁO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

  Từ năm 2016, trên thế giới, chủ nghĩa dân túy trỗi dậy, có xu hướng mở rộng nhưng cũng gây những tác hại không nhỏ. Giới phân tích chính trị lo rằng làn sóng dân túy có thể gây bất ổn nền chính trị ở nhiều nơi trên thế giới; bởi để thực hiện […]

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN YỀ LUẬT AN NINH MẠNG

07-07-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng Với sự phát triến như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thế thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triến kinh tế tri thức. […]

PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG TÁN PHÁT CÁC ẤN PHẨM, TÀI LIỆU PHẢN ĐỘNG

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ GẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG TÁN PHÁT CÁC ẤN PHẨM, TÀI LIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Ths. Nguyễn Đức Quỳnh Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để thông qua xuất […]

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỒ CHÍ MINH

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NGUYỄN VĂN ĐẠO Sinh thời, trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, với tư cách là lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Hồ Chí Minh luôn là đối tượng công kích trực tiếp của các thế lực đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Ngày nay, trong quá trình đổi […]

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

 Tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng (ĐCSVN) – Năm 2017 tiếp tục đánh dấu sự thành công và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ những kết luận tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là […]

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

PGS, TS PHAN TRỌNG HÀO Hội đồng lý luận Trung ương * Tóm tắt trong các khâu của công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng rất nhạy cảm và phức tạp, là khâu mở đầu quyết định để tuyển dụng, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, […]

Về Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

11-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) TẠI KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI _________   Ngày 9-6, Quốc hội đã phát Thông cáo báo chí về dự án Luật đơn […]