PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG TÁN PHÁT CÁC ẤN PHẨM, TÀI LIỆU PHẢN ĐỘNG

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ GẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG TÁN PHÁT CÁC ẤN PHẨM, TÀI LIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Ths. Nguyễn Đức Quỳnh Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để thông qua xuất […]

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỒ CHÍ MINH

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

NGUYỄN VĂN ĐẠO Sinh thời, trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, với tư cách là lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Hồ Chí Minh luôn là đối tượng công kích trực tiếp của các thế lực đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Ngày nay, trong quá trình đổi […]

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

 Tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng (ĐCSVN) – Năm 2017 tiếp tục đánh dấu sự thành công và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ những kết luận tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là […]

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

14-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

PGS, TS PHAN TRỌNG HÀO Hội đồng lý luận Trung ương * Tóm tắt trong các khâu của công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng rất nhạy cảm và phức tạp, là khâu mở đầu quyết định để tuyển dụng, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, […]

Về Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

11-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) TẠI KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI _________   Ngày 9-6, Quốc hội đã phát Thông cáo báo chí về dự án Luật đơn […]

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thi đua ái quốc

08-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) do Ban […]

Nghị quyết số 28 TW bảy

08-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *            Số 28-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ___________________ Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội —–  I- TÌNH HÌNH VÀ […]

Nghị quyết số 27 Hội nghị TW bảy

08-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 27-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang […]

Nghị quyết số 26 Hội nghị TW bảy

08-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 26-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, […]

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy

06-06-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về: […]