XÂY DỰNG LÝ LUẬN SẮC BÉN ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

06-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự […]

KHÔNG TIẾC NHỮNG AI PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG, KHÔNG CÒN THIẾT THA VỚI ĐẢNG

05-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng vào hồi quyết liệt thì gần như không có ngày nào, không có Đảng viên vi phạm từ cấp xã, huyện cho tới cấp tỉnh/thành phố, thậm chí cả cấp Trung ương bị xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng. Thực tế cho thấy, hầu […]

TỪ VỤ ÁN NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HONGKONG

05-06-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

TỪ VỤ ÁN NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HONGKONG: NGHĨ VỀ SỨC HÚT CỦA MỘT LÃNH TỤ, MỘT NHÀ VĂN HÓA Rất may, Hồ Tùng Mậu đã kịp tiếp xúc với luật sư Francis Henry Loseby (1883 – 1967) , trạng sư danh nổi tiếng nhất Hongkong lúc đó – để nhờ ông này cãi trắng án […]

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

08-05-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 – 2019) HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA CỦA DI CHÚC Hoàn cảnh và quá trình viết Di chúc – Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ 00, ngày 10 tháng 5 năm 1965, […]

SỰ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ – NHÌN TỪ VẤN ĐỀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGHỈ HƯU XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG VÌ LÝ DO SỨC KHỎE

24-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu của một số đảng bộ địa phương, bài viết đề cập vấn đề một số cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Từ đó, đề xuất đánh giá khách quan, toàn diện […]

RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA”

24-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. “Tự diễn biến”, […]

ĐOÀN KẾT LÀM NÊN SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG!

23-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là một trong những thành […]

Thông báo về việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp

20-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

BỘ CÔNG AN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập  – Tự do […]

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN VỀ MA TÚY

20-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

MA TÚY – TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TỘI PHẠM MA TÚY Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiện hoặc tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể con người, nó có tác dụng làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó. Nhiều người không hiểu […]

Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

03-04-2019
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

HƯỚNG DẪN Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Căn cứ kế hoạch số 1079/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2019 trên địa bàn Thành […]