Không để các thế lực thù địch tạo khoảng trống về tư tưởng, văn hóa

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại […]

Phơi bày bản chất cái gọi là Thư ngỏ xuyên tạc Hiến pháp 1946

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Cuối tháng 11-2018, các thế lực thù địch, phản động tán phát “Thư ngỏ” của Nguyễn Khắc Mai gửi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức thư xuyên tạc, bịa đặt, nói rằng: “Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam tôn trọng đa nguyên, mời gọi các chính […]

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

06-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 30 điều. Dự thảo Nghị định này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an cùng với dự thảo Quyết […]

KHÁI NIỆM “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” VÀ Ý THỨC HỆ CỦA DÂN TỘC

01-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Từ bao đời nay, chúng ta chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng việc chống giặc ngoại xâm, diệt nội xâm. Nếu chủ quyền quốc gia trên đất liền bằng lục quân, trên biển bằng hải quân và trên không bằng không quân… Còn khi cả thế giới đã xây dựng một lực lượng […]

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRONG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

01-12-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Xây dựng thành phố thông minh đang trở thành một trào lưu trên thế giới và Việt Nam đang bước đầu tiếp cận. Trong quá trình học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước, Việt Nam có nhiều cơ hội để thay đổi nhưng cần chú ý những khác biệt về nền tảng […]

MẠNG XÃ HỘI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHI THAM GIA

25-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái, thù địch, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống […]

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

24-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt […]

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

16-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

Nhiều mô hình, cách làm mới trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (Thanhuytphcm.vn) Sáng ngày 15/11 năm 2018, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và […]

LUẬT TỐ CÁO

10-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

QUỐC HỘI ——– Luật số: 25/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo. Chương I. NHỮNG […]

LUẬT KHIẾU NẠI

10-11-2018
Bởi: Nguyễn Thành Liêng Có: Bình luận

    QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết […]