Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội CCB cấp cơ sở và đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022)

29-09-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

online doctor prescription xanax. Hướng dẫn chi tiết tải văn bản tại đây : Hướng dẫn ĐH

kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Tân Bình và đại hội CCB cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2022)

29-09-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

– Chấp hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Thông tri số 08-TT/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của […]

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 150/CP-2006 Những điều cần bổ sung, làm rõ

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ – CP hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, để Nghị định ngày càng phù hợp với thực tế, Trung ương hội CCB Việt Nam đã tiến hành khảo sát một số Hội CCB các tỉnh thành và quận huyện về quá trình thực hiện Pháp lệnh CCB ở cơ sở.

Từ khóa: ,

Những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Từ khóa: , ,

CCB ĐẶNG VĂN KHOÁNG: Luôn gắn với chương trình, mô hình hoạt động

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Sinh năm 1949, khi mới 17 tuổi năm 1966 anh thanh niên Đặng Văn Khoáng đã trích máu viết quyết tâm thư, tình nguyện lên đường tham gia cuộc chống Mỹ cứu nước. Nhập ngũ, anh được biên chế về huấn luyện tại Sư đoàn 325. Sau đó anh được điều về đơn vị tên lửa bảo vệ Thủ đô rồi được chọn đi học Trường sỹ quan Thông tin. Tốt nghiệp xuất sắc anh được giữ lại làm cán bộ của trường.

Từ khóa: , ,

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt nam (2013)

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

6 ngày đi dọc miền Trung của phượt thủ ‘cuồng chân’

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Từ khóa: ,

Những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Đến Đại Lãnh ngắm biển trời trong xanh

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận