“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt nam (2013)

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất Việt

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận