Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội CCB cấp cơ sở và đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022)

29-09-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

online doctor prescription xanax. Hướng dẫn chi tiết tải văn bản tại đây : Hướng dẫn ĐH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 150/CP-2006 Những điều cần bổ sung, làm rõ

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ – CP hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, để Nghị định ngày càng phù hợp với thực tế, Trung ương hội CCB Việt Nam đã tiến hành khảo sát một số Hội CCB các tỉnh thành và quận huyện về quá trình thực hiện Pháp lệnh CCB ở cơ sở.

Từ khóa: ,

Những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

07-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Từ khóa: , ,