Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ bảy - 14/09/2019 11:52
Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN ỦY TÂN BÌNH * Số 22-CTrHĐ/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2016
best drugstore powder. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố
lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020
----- Trong những năm qua, Quận ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về hạ tầng để nâng cao hiệu quả, phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường mảng xanh tại các khu vực trung tâm và các tuyến đường trọng điểm; từng bước khắc phục tình trạng mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các khu vực công cộng; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường và giải quyết triệt để các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt trương trình của Thành ủy về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2015 - 2020 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xây dựng Chương trình hành động về giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 như sau:
 1. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
 2. Mục tiêu:
Phấn đấu không còn các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không có hệ thống xử lý chất thải; kiểm soát cơ bản tất cả các nguồn thải, đảm bảo chất thải được xử lý đúng quy trình trước khi thải ra môi trường, giảm khối lượng chất thải rắn phát sinh; tăng diện tích mảng xanh, cây xanh đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.
 1. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:
2.1. Về giảm ô nhiễm môi trường: - Đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. - Đảm bảo 95% các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lưu lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường. - Đảm bảo 100% khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được xử lý và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Phấn đấu 100% khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. - Đảm bảo 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Đảm bảo 100% khu chung cư thành lập mới và 50% khu chung cư hiện hữu có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. - Giảm khối lượng sử dụng túi ni lông khó phân hủy, cụ thể: giảm 65% khối lượng sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và 50% khối lượng tại các chợ (so với năm 2010). - Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phấn đấu 80% người dân áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. - Đảm bảo 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường có trình độ chuyên môn phù hợp, thường xuyên được cập nhật các kiến thức liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. 2.2. Về ứng phó với biến đổi khí hậu: - Tăng diện tích cây xanh thêm 25 - 30% so với diện tích cây xanh hiện nay. - Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới. - Nâng hiệu quả sử dụng điện từ 20 - 25% trong sinh hoạt và dịch vụ; hiệu quả sử dụng điện, các loại nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên sử dụng trong công nghiệp và xây dựng từ 5 - 25% tùy từng lĩnh vực và ngành nghề sản xuất. - Giảm từ 5 - 10% khối lượng chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt, công nghiệp, y tế và xây dựng. - Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của quận có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu.
 1. NHIỆM VỤ
 2. Về giảm ô nhiễm môi trường:
1.1. Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường: - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường, đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững. - Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Kiểm soát chất lượng không khí ở những địa bàn phường có mật độ dân cư cao. - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát môi trường đối với các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng, đưa vào hoạt động những công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường. - Đẩy mạnh các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung, nước thải y tế, nước thải công nghiệp. Triển khai các dự án quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng, chất thải nguy hại, bùn thải. Thực hiện thí điểm chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trong cộng đồng dân cư, trung tâm thương mại, chợ... 1.2. Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe của nhân dân: - Tăng cường xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, mỹ quan đô thị; nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về hình thức, mức xử phạt và biện pháp khôi phục môi trường đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, xâm hại môi trường. - Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, việc cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho nhân dân. Chú trọng cải thiện chất lượng không khí, tăng cường mảng xanh, bố trí không gian vui chơi, giải trí trong các khu dân cư. - Thực hiện các dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật các tuyến kênh trên địa bàn quận; cải thiện môi trường các đoạn kênh, mương bị ô nhiễm nặng, như: kênh Hy Vọng, kênh Tân Trụ, Kênh A41, mương Nhật Bản,…
 1. Về ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chuyên ngành tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; nghiên cứu cơ chế, giải pháp nâng cao năng lực các tổ chức liên quan và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu. - Đào tạo, tập huấn và phát triển nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường. - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn năng lượng (điện, xăng dầu, than, củi) trong đời sống và sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sử dụng năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo. Cải thiện hệ thống chiếu sáng công cộng bằng các loại đèn tiết kiệm điện, có hiệu quả sử dụng điện năng cao. - Thực hiện quy hoạch đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; áp dụng tiêu chí xây dựng công trình xanh phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của quận; khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường. - Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại để tăng năng suất lao động, góp phần sử dụng năng lượng, nguyên-nhiên liệu và tài nguyên một cách có hiệu quả. - Giảm khối lượng chất thải phát sinh trong sinh hoạt, công nghiệp, y tế và xây dựng; cải thiện hệ thống quản lý chất thải và phối hợp xây dựng hệ thống phân loại chất thải rắn tại nguồn. III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 1. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp trong việc trang bị các kiến thức cơ bản của biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó và thích ứng với những ảnh hưởng của biến đối khí hậu trong sinh hoạt, sản xuất. - Tăng cường công tác cán bộ, sắp xếp cán bộ đủ năng lực, chuyên môn và khả năng quản lý, điều hành trong việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm tránh thất thoát, lãng phí. Thường xuyên cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, tích hợp biến đổi khí hậu vào quản lý đô thị cho cán bộ quản lý từ quận đến phường. - Tăng cường công tác phối hợp triển khai các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động các phong trào bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; xây dựng mô hình “Khu phố không rác” tại các khu dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường” và thực hiện hiệu quả việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. - Tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị với các cơ quan báo, đài trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thường xuyên phê phán các hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân, đồng thời tích cực biểu dương, nhân rộng các gương điển hình có sáng kiến, cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường. - Cung cấp sổ tay hướng dẫn Quy hoạch đô thị và kỹ thuật xây dựng công trình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn quận.
 1. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:
Phối hợp các ngành chức năng thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất; vận động nhân dân sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm, các nguồn năng lượng, tài nguyên “thân thiện” với môi trường, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và hạn chế phát chất thải, phát thải khí carbon thấp; nghiên cứu phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến trong ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng đến các giải pháp tiên tiến trong xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải và các giải pháp thi công công trình xây dựng xanh.
 1. Tăng cường quản lý Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:
- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, chủ trương, chính sách, quy định nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. - Tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp trong quản lý, cải thiện môi trường và đầu tư cho môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm và phát huy vai trò nòng cốt của chính quyền phường, quận trong công tác bảo vệ môi trường. - Tăng cường phối hợp thực hiện các chương trình liên tịch giữa các ngành, các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và hưởng ứng phòng trào bảo vệ môi trường ngay từ bản thân và trong gia đình các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên… - Chú trọng đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực; thường xuyên củng cố, sắp xếp bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện và hoàn thiện công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt việc phối hợp xử lý các tai nạn, sự cố do biến đổi khí hậu gây ra; đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
- Đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quận đến năm 2020 tầm nhìn 2025, quy hoạch chung xây dựng quận đến năm 2025, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của quận đã được phê duyệt, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kết cấu hạ tầng.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung được đề ra trong chương trình hành động; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
 3. Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động về giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với thực hiện đồng bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành; xem xét, phân bổ ngân sách hàng năm để đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch trên địa bàn quận; tham mưu Quận ủy báo cáo sơ kết vào Hội nghị Quận ủy quý II hàng năm và tổng kết chương trình vào Hội nghị Quận ủy quý II năm 2020.
 4. Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên phê phán các hành vi vi phạm và kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác bảo vệ môi trường.
 5. Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình hành động về giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.
 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân các giới tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 7. Giao Nhóm Quận ủy viên phụ trách Quản lý đô thị chịu trách nhiệm tham mưu giúp Quận ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện chương trình hành động này. Tham mưu Quận ủy báo cáo sơ kết vào hội nghị Quận ủy quý II hàng năm và tổng kết chương trình hành động vào quý II năm 2020.
TM BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ     KIỀU BÌNH CHUNG  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÃI TƯ CHÍNH HOÀN TOÀN THUỘC QUYỀN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Theo Điều 56 của UNCLOS 1982, trong vùng đặc quyền kinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây