Biểu tượng pháp luật

Tài liệu tập huấn: Công tác kiểm tra, giám sát; giám sát phản biện xã hội

 •   29/07/2023 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho cán bộ và cán bộ làm công tác kiểm tra của tổ chức Hội các cấp nắm được nội dung cơ bản trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong Hội theo Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (khóa 7).
- Trên cơ sở đó giúp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thống nhất nhận thức về thẩm quyền, trình tự, thủ tục khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật trong tổ chức Hội; vận dụng trong thực tiễn công tác.
Bieu trung của Nganh Tu phap

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 •   29/07/2023 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau:
Đoàn Chủ tịch Đại hôi đại biểu, lần thứ XIII của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

 •   01/05/2023 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết trong thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Trong đó, việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là yêu cầu hết sức cấp thiết cả lý luận và thực tiễn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng tại Phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 12/1/2023

Những bước tiến mới về nhận thức trước nạn tham nhũng

 •   01/04/2023 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được coi trọng và nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn.
Tổng Bí thư và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Nguyên khí quốc gia thịnh thì đất nước mạnh

 •   24/03/2023 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Sáng 24/3 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại lễ kỉ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.Cùng dự có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   09/10/2022 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư: Hội nghị Trung ương 6 bàn và quyết định các vấn đề rất quan trọng

 •   09/10/2022 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới bằng hình thức trực tuyến.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng mác-xít và các lực lượng tiến bộ trên thế giới

 •   28/07/2022 07:42:00 PM
 •   Đã xem: 686
 •   Phản hồi: 0
Trong Thư chúc mừng gửi tới Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng mác-xít và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, dân chủ và thịnh vượng chung, đồng thời không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   02/07/2022 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn các đồng chí đã tham dự Hội nghị đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, mang đến cho Hội nghị một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao. Tôi cũng xin gửi đến các vị đại biểu và các đồng chí có mặt ở các điểm cầu lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất
Quang cảnh Hội nghị toang quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   01/07/2022 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 2/2013) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến nay, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên hợp Thường trực Chính phủ 23/6/2022

Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, tất cả vì sức khoẻ, tính mạng của người dân

 •   25/06/2022 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
 Chiều 23/6, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ họp về cung ứng thuốc, vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.
TBT Nguyễn Phú Trọng

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

 •   13/05/2022 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.
Vlađimia Ilích Lênin (22/4/1870 - 21/1/1924) - nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ cách mạng vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay

 •   02/05/2022 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của V.I.Lênin là dịp tiếp tục nghiên cứu làm rõ, khẳng định những di sản vĩ đại xuyên suốt thời đại của Người. Trong đó, tư tưởng về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã, đang định hướng, dẫn dắt cho sự nghiệp cách mạng của các đảng cộng sản, giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong thời đại ngày nay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   02/05/2022 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên cán bộ, học viên Học viện Quân y trước khi lên đường vào miền Nam chống dịch COVID-19. (Ảnh: Tuấn Huy).

Bài 3 - Giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

 •   06/03/2022 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 978
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là kết tinh những giá trị cao đẹp được hình thành và lan tỏa gắn với lịch sử gần 80 năm xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang vừa là yêu cầu khách quan, vừa là mong mỏi, tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội…
Cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè năm châu. (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Bài 2 - Lan tỏa giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

 •   06/03/2022 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới, việc đa dạng hóa các hình thức hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân đội ta trong thời gian qua đã không chỉ góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng, mà còn lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cùng những giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến với đông đảo bạn bè, nhân dân thế giới.
Bộ đội chuyển hàng đến bệnh nhân F0

Sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

 •   06/03/2022 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta.
Trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vừa là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vừa là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI

Tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”

 •   05/12/2021 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI là thảo luận, cho ý kiến liên quan đến Tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 của Ban cán sự Đảng UBND TP. Theo nội dung Tờ trình, để hoàn thành các mục tiêu năm 2022, Ban cán sự Đảng UBND TP đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

 •   21/11/2021 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Ngày nay sự phát triển của internet, mạng xã hội (MXH) là một trong những phương tiện để chúng ta tìm kiếm thông tin và chia sẻ những tâm tư, tình cảm, quan điểm của cá nhân... Chúng ta không thể phủ nhận các lợi ích to lớn mà internet và MXH mang lại, nhưng những tác động tiêu cực của nó cũng không hề nhỏ đối đời sống, đặc biệt là đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây