Bộ đội Cụ Hồ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ

Giá trị “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay

 •   01/05/2023 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm… Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, Lời kêu gọi của người vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại

 •   04/03/2023 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX. Người cống hiến cho dân tộc ta, cho Đảng ta tư tưởng Hồ Chí Minh, “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, để lại cho Nhân dân ta thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại mới.
Các đội tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức

Tân Bình: Sôi nổi Hội thi “Vẫn mãi một niềm tin” lần 1 năm 2022

 •   02/04/2022 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Chiều 1/4, tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động quận, Đảng ủy Cơ quan đảng, đoàn thể quận Tân Bình tổ chức Hội thi “Vẫn mãi một niềm tin” lần 1 - năm 2022 chủ đề “Tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, vững bước đi lên”. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đảng, đoàn thể quận, đã đến dự.
Các đại biểu dư bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương

 •   16/10/2021 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Một trong những nội dung được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) xem xét, quyết định là việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt

​​​​Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

 •   30/09/2021 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 584
 •   Phản hồi: 0
Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   30/09/2021 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05

 •   20/07/2021 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Tại phiên họp ngày 07/5/2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

 •   18/07/2021 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu.
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phê phán những nhận thức lệch lạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   13/06/2021 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết này bàn thêm nhận diện những nhận thức lệch lạc, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Đại hội XIII

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 •   13/06/2021 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Phạm Xuân Điệp trao Bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc

Hội CCB quận có 1.466 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng trong 5 năm thực hiện học và làm theo Bác.

 •   30/04/2021 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 665
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4, Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016 - 2021). Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Điệp cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của Thành hội và quận Tân Bình đã đến tham dự hội nghị.
LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH, NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, NÊU GƯƠNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH, NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, NÊU GƯƠNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

 •   12/10/2019 11:56:00 AM
 •   Đã xem: 1801
 •   Phản hồi: 0
(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(1), sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Bài viết tập trung làm rõ việc làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong giai đoạn hiện nay.
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2-1961. (Nguồn: Ảnh tư liệu)

CẢNH GIÁC VỚI BỆNH CÔNG THẦN VÀ KIÊU NGẠO CỘNG SẢN

 •   12/10/2019 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được V.I Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt cuộc đời, khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu. Thế nhưng, vẫn có những người xao nhãng, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân, đồng chí, đồng đội...
Thầy Vũ Thanh Tùng

Thầy Vũ Thanh Tùng

 •   14/09/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
gày 15- 05-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận

Cuộc sống đẹp của một cô giáo về hưu

 •   14/09/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0

Biệt đội cứu nạn trong đêm

 •   14/09/2019 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0

Biệt đội cứu nạn trong đêm

 •   14/09/2019 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thi đua ái quốc

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thi đua ái quốc

 •   14/09/2019 11:58:00 AM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0

Khắc phục khó khăn vượt lên thương tật

 •   14/09/2019 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 

BÃI TƯ CHÍNH HOÀN TOÀN THUỘC QUYỀN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Theo Điều 56 của UNCLOS 1982, trong vùng đặc quyền kinh...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây