CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

Thứ bảy - 14/09/2019 11:51
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ Q TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
 1. VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN :
Theo quy định của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, đối với hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản (bao gồm cả cho thuê nhà đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.…) thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:
 1. Đăng ký thuế:
Tất cả hộ gia đình, cá nhân phát sinh hoạt động cho thuê tài sản đều thuộc trường hợp phải đăng ký thuế, cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế. Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau. Thời hạn đăng ký thuế: 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (nếu không thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh) hoặc ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Người nộp thuế liên hệ trực tiếp Đội thuế liên phường để được hướng dẫn đăng ký thuế.  
 1. Khai thuế, nộp thuế:
2.1. Đối với lệ phí môn bài: Trường hợp mới ra hoạt động kinh doanh, thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi lệ phí môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức lệ phí môn bài phải nộp. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. 2.2. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân: 2.2.1 Trường hợp cá nhân phải kê khai trực tiếp với cơ quan thuế: Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: - Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; - Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); - Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.
 1. a) Nguyên tắc khai thuế
- Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. - Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi. - Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
 1. b) Hồ sơ khai thuế
Hồ sơ khai thuế đối với hoạt đông cho thuê tài sản của cá nhân gồm: - Tờ khai theo mẫu số 01/TTS; - Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng); - Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng); - Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).
 1. c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế : nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.
 2. d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê. - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 2.2.2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản: Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
 1. a) Khấu trừ thuế
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp, tổ chức khai thay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị.
 1. b) Nguyên tắc khai thuế
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cá nhân để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
 1. c) Hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: được thực hiện như đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế.
 
 1. Nộp thuế: thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 
 1. Xử lý vi phạm:
Mọi trường hợp không thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước đều bị xử lý vi phạm theo pháp luật hiện hành (Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ), cụ thể như sau: 4.1. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định: xử phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 4.2. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định: xử phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định trên, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật. 4.3. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì bị xử phạt tiền theo số lần (từ 1 đến 3 lần) tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế quận Tân Bình (Đội thuế liên phường hoặc Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ, diện thoại (08) 3810 9989 – (08) 3810 2090 nhấn 106) để được hướng dẫn, thực hiện./.
 1. CHI CỤC TRƯỞNG
tadalafil india. PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG (đã ký tên và đóng dấu)       Trương Thị Lệ Hằng                                                                   CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ Q TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______   TUYÊN TRUYỀN VỀ KHAI THUẾ GTGT, TNCN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 4/10/2016 về việc thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản. Việc triển khai thí điểm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử đối với hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản tại địa bàn hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Khó khăn của hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản là đến thời điểm khai thuế hàng quý, phải đến Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê để lập và nộp hồ sơ kê khai hoặc gửi qua đường bưu chính, sau đó phải đến ngân hàng/kho bạc để nộp thuế. Nhiều hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản thường đi làm thủ tục vào những ngày cao điểm cuối hạn nên phải chờ đợi để khai, nộp thuế. Nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản ở các tỉnh khác nhau phải đến từng nơi để kê khai, nộp thuế rất khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian đi lại, dễ bị trễ hạn và bị phạt. Hơn nữa, việc thực hiện các thủ tục khai thuế tại cơ quan thuế và nộp thuế tại kho bạc/ngân hàng phải thực hiện vào giờ hành chính rất bất tiện cho những trường hợp đang đi làm hoặc đang trông coi công việc kinh doanh. Khắc phục tình trạng đó, khai thuế điện tử là một giải pháp thiết thực, có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Đây là một dịch vụ công mới được cung cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế quận Tân Bình số điện thoại 08. 3810 9989 (Đội Tuyên truyền Hỗ trợ) 08 3810 5554 (Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học) hoặc các Đội thuế liên phường để được hướng dẫn thực hiện.
 1. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG (đã ký tên và đóng dấu)     Trương Thị Lệ Hằng        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hội Cực chiến binh Tân Bình

Hội Cựu chiến binh Quận Tân Bình thành lập ngày 09 tháng 3 năm 1990, năm 2003 Được Chủ Tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng 3,năm 2008 được tặng Huân chương lao động hạng 2, năm 2013 được tặng Huân chương lao động hạng I.

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung nào của Hội?

banner hoc va lam theo Bac
 


 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây